Αποροφητήρες χρήσιμες συμβουλές

 

Μην επιχειρήσετε να μαγειρέψετε η να ψήσετε σε ανοικτή φωτιά κάτω από τον απορροφητήρα. Λάμπε, ψητά σε γκριλ κλπ, απαγορεύονται. Ο απορροφητήρας που λειτούργει, τρίβει τις φλόγες στο φίλτρο και με τα σταγονίδια λίπους που απορροφούνται υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Όταν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα πάνω από εστίες γκαζιού, πρέπει οι εστίες που είναι σε λειτουργιά να είναι πάντα σκεπασμένες με σκευή.

Κατά την τοποθέτηση του απορροφητήρα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον απορροφητήρα και τις εστίες η ελάχιστη απόσταση ασφάλειας: 45 εκ. πάνω από εστίες ηλεκτρικές, 65 εκ. πάνω από εστίες γκαζιού, 65 εκ. πάνω από ηλεκτρικό γκριλ.

Σε περίπτωση που κάτω από τον απορροφητήρα λειτουργούν διαφορετικές συσκευές, τότε θα πρέπει να επιλέξετε την μεγαλύτερη απόσταση ασφάλειας.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του απορροφητήρα πάνω από εστίες καύσης στέρεων καύσιμων.

Για να λειτούργει ο απορροφητήρας ταυτόχρονα με άλλες εστίες θέρμανσης χωρίς πρόβλημα, θα πρέπει να επιτευχτεί μια υποπέσει το ανώτερο 0,4 mpar, για να μην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης των αερίων που δημιουργούν οι εστίες θέρμανσης. Το κατάλληλο επίπεδο υποπέσεις επιτυγχάνεται όταν έχετε προβλέψει στο χώρο ένα μόνιμο άνοιγμα(σε μια πόρτα η σε ένα παράθυρο).

Προτιμήστε συσκευές που το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελείται από πιστοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά γιατί έτσι έχουμε: λιγότερη κατανάλωση πρώτων υλών, αρά μειωμένο όγκο απορριμμάτων, αρά οικονομία και οικολογία.